DỊCH VỤ FACEBOOK


MÃ GD TRẠNG THÁI GHI CHÚ DỊCH VỤ LINK CHẠY SỐ LƯỢNG TỔNG TIỀN THỜI GIAN TẠO CẬP NHẬT
Khách

0 VNĐ

Giảm 0%

Chú Ý

  • Bài viết luôn luôn ở chế độ Công khai , đối với Page đang ở chế độ Tùy chỉnh thì cũng chuyển sang Công khai! Đối với buff like avatar, bìa : click hẳn vào ảnh rồi lấy LINK
  • Tăng đề xuất kết bạn vui lòng bật nút kết bạn trước khi mua dịch vụ
  •  Cấm chạy comment bài viết nội dung bôi nhọ và chửi bậy, phê phán hoặc vi phạm pháp luật. Cờ bạc online, đánh bài, ma túy...